ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация относно защита на личните данни

Съгласно закон № 677/2001г. относно защитата на лицата по отношение обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, изменение и допълнение със Закон № 506/2004 относно обработката на лични данни и неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения, S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L. се задължава да управлява по безопасен начин личните данни на клиентите.

Цел

Целта на събирането на тази информация е да се съберат необходимите данни, с цел продажбата на стоки на клиентите.

Задължение за предоставяне на информация

Клиентите са длъжни да предоставят лични данни, като тази информация е необходима за плащане и доставка на продукти, закупени на сайта www.buymag.bg S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L събира всички или част от следните лични данни: име и фамилия на клиента, адрес, данни за контакт (телефонен номер, електронна поща) за фактуриране и доставка на продукти и поръчки, закупени от клиента. Отказа на клиента да даде тази информация прави невъзможна продажбата на необходимите продукти от страна на S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L.

Използване на данните

Данните при регистрация се използват от S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L и могат да бъдат оповестени само на партньорите обвързани с договор.

При избор на онлайн плащане, обработка на данни с карти се извършва от сървъри на mobilPay и S.C. BUYMAG IMPEX S.R.L не записва и не съхранява никакви данни от карти на клиентите.

Права на клиентите

Според закон № 677/2001, клиентите могат да се възползват от правото си на достъп и промяна на данните, това правото подложи на индивидуално решение, както и правото да се обърнат към съда. Също така, клиентите имат право да се противопоставят на обработката на лични данни, отнасящи се до тях и искане за заличаване. За да упражнят тези права, клиентите могат да подадат писмено искане, датирано и подписано, по електронна поща на info@buymag.bg (електронен формат) или по пощата на адреса на фирмата: Str. Lizeanu, Nr. 29, Sector 2, Bucuresti, Romania.